สนช. รับทราบกราบบังคมทูลเชิญ องค์พระรัชทายาท ขึ้นทรงราชย์ กษัตริย์องค์ใหม่ ถวายพระพรเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ...

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เปิดเผยว่า การประชุมวาระพิเศษเรียบร้อยแล้ว โดยวาระพิเศษ คือ รับทราบการแต่งตั้งกษัตริย์องค์ใหม่ขึ้น ซึ่งขั้นตอนต่อไปคือ ที่ประชุม สนช.จะพิจารณาในเวลา 11.00 น. และคาดว่า 1-2 วันนี้จะเข้าเฝ้าฯ โดยขณะนี้ พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้นำผลการพิจารณาการประชุม ครม.วาระพิเศษ แจ้งยังประธาน สนช.แล้ว

โดย นายพรเพชร กล่าวว่า การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วันนี้ ในวาระ การแจ้งการสถาปนาองค์รัชทายาทขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ หลังจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ก่อนหน้านี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้แต่งตั้ง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นองค์รัชทายาทตามกฎมณเฑียรบาล

ทั้งนี้หลัง สนช.ประกาศอัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของราชอาณาจักรไทยสืบไป สมาชิก สนช.ได้ยืนขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ โดยพร้อมเพรียง ว่า “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”